(1)
Muhammad Akbar; Syahrul bakti Harahap. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri. JSH 2022, 1, 229-237.