Muhammad Akbar, & Syahrul bakti Harahap. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri. Jurnal Smart Hukum (JSH), 1(1), 229–237. https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.154